Månadsarkiv: juni 2014

Nu kan du bygga en komplementbyggnad på 25 kvm, i anslutning till din bostad, utan bygglov. Det blir även tillåtet att utan bygglov:

  • göra en tillbyggnad på högst 15 kvm i ett en- eller tvåbostadshus
  • bygga två takkupor om det inte påverkar bärande konstruktion
  • inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus

För både ny- och tillbyggnad krävs en bygganmälan. Beslutet togs i riksdagen igår, lagändringarna börja gälla 2 juli.

Kontakta mig om du vill ha hjälp med genomförandet av din ny- eller tillbyggnad.

Tar mig an nytt kreativt projekt på Lidingö. En råvind ska byggas om och inredas med härliga ytor för barnen. Entrévåningens planlösning förändras för att skapa större kök, bättre funktioner och trivsamma umgängesytor. Börjar vid ritbordet med att ta fram förslag till nya planritningar...