Företag

Projektledning
Dynesius Design erbjuder projektledartjänster vid utveckling eller ombyggnation av bostäder och kommersiella lokaler. Jag tar ansvar för hela processen - från behovsanalys till projektplanering med budget och tidplan, upphandlingar, genomförande och slutlig uppföljning.

Inredning
Jag utformar inredningslösningar för kontor, visningslägenheter, butiker och restauranger. I dialog med dig som kund tar jag fram en inspirerande och funktionell helhet som speglar och stärker identiteten för den verksamhet som bedrivs.

Beroende på hur litet eller stort uppdraget är kan jag erbjuda hjälp med:
- Möblering
- Lös och fast inredning, tillverkning av skräddarsydd inredning
- Färgsättning
- Textilier
- Belysning
- Material- och produktval
- Ergonomi och akustik

Jag erbjuder även helhetslösningar så som idéskisser, ritningsunderlag med möblerings- och belysningsplaner, sömnadsarbeten, inköp, leveranser samt koordinering av hantverkare.

Färgsättning
Jag arbetar med NCS-systemet och dess produkter för att identifiera och kommunicera färg. Med utgångspunkt från husets karaktär, läge, omgivningar, historia, och byggnadsår hjälper jag dig med färgsättning av fasader, snickerier och detaljer för att skapa en harmonisk helhet.

Vid invändig färgsättning tar jag hänsyn till befintlig inredning, belysning, väderstreck och husets stil för att ta fram en sammanhängande helhet.