Privatpersoner

Arkitektur
Initiala skisser, planritningar, fasadritningar eller kompletta bygglovsritningar? Jag hjälper dig med utformning av din bostad. Många av mina kunder efterfrågar perspektivritningar, möjlighet att gå in i en ritning och se den från olika vinklar, vandra från rum till rum, lyfta bort husets tak och se plan- och inredningslösningar, därför ritar jag i både 2D och 3D för att visualisera det tänkta resultatet på bästa sätt.

Inredning

Beroende på hur litet eller stort uppdraget är erbjuder jag hjälp med:
- Möblering
- Lös och fast inredning, tillverkning av skräddarsydd inredning
- Färgsättning
- Textilier
- Belysning
- Material- och produktval

Jag erbjuder även helhetslösningar som omfattar behovsanalys, idéskisser, ritningsunderlag med möblerings- och belysningsplaner, inköp, leveranser samt koordinering av hantverkare för genomförande och färdigställande i din bostad.

Färgsättning
Jag arbetar med NCS-systemet och dess produkter för att identifiera och kommunicera färg.
Ska du måla om huset? Med utgångspunkt från husets karaktär, läge, omgivningar, historia och byggnadsår hjälper jag dig med färgsättning av fasader, snickerier och detaljer för att skapa en harmonisk helhet.

Vid invändig färgsättning tas bl a hänsyn till befintlig inredning, väderstreck (kallt eller varmt ljus) och husets stil för att ta fram en sammanhängande helhet.

Projektledning
Att göra en om- eller tillbyggnad av sitt hus eller lägenhet är en omfattande och tidskrävande process. Jag erbjuder hjälp genom hela processen - från behovsanalys, idéskisser, planritningar, inredningsförslag och bygglovsritningar till genomförande utifrån givna förutsättningar. Antingen har du egna hantverkare eller så hjälper jag dig att upphandla hantverkare via mitt nätverk. Jag projektleder genomförandet och koordinerar involverade kompetenser.
Som kund får du en enda kontaktperson under projektets gång, vilket skapar enkelhet, sparar tid och ger trygghet. För dig som vill ha rådgivning och bollplank genom delar av processen erbjuder jag givetvis detta.