top of page

Arkitektur

Exteriör 5.jpg
Planer och sektion för bild hemsida.png

Dynesius Design har specialiserat sig på renovering, om- och tillbyggnad. Genom åren har vi hjälpt ett flertal kunder att förverkliga sina bostadsdrömmar. Varje uppdrag är unikt och anpassas efter kundens behov och önskemål där befintliga förutsättningar utgör ramverket. 
 

Dynesius Design kan hjälpa dig med rådgivning i både tidiga skeden och genomförandefasen, utformning av planlösningar, fönstersättning och fasader, framtagning av ritningar så som 3D-visualiseringar, detaljritningar och bygglovsritningar.

Vi designar även skräddarsydd inredning för att maximera användningen av den om- och tillbyggda ytan. 

Planerar du att bygga ett nytt attefallshus, en grindstuga eller annat kvadratsmart småhus? 
Dynesius Design hjälper dig med optimal utformning med utgångspunkt från fastighetens förutsättningar, områdets detaljplan och dina egna behov och önskemål.


Du väljer om du vill ha hjälp med helheten eller vissa delar så som rådgivning, idéskisser, 3D-visualiseringar, detaljritningar och ritningar för bygglov/bygganmälan.

Vi designar även skräddarsydda "compact living"-lösningar så att du får ett smart och välplanerat hus med alla funktioner som behövs.

Bild 1 fasad.jpg
bottom of page