top of page

Projektledning

Work in progress.jpg
byggnation.jpg

Dynesius Design erbjuder projektledning vid inrednings- och byggprojekt. 
Du kan få hjälp 
genom hela processen – från behovsanalys, idéskisser, ritningar, inredningsförslag och bygglov till genomförande. Du får EN kontaktperson som sköter all kommunikation och koordinering av leverantörer och hantverkare samt ser till att tidplan och budget hålls.

Vi kan givetvis även hjälpa dig med rådgivning och agera bollplank genom valda delar av projektet.

Dynesius Design har erfarenhet från projektledning i samband med byggnation av affärslokaler.

 

Vi har ansvarat för projektledning vid bygget av en ny butik för en internationell klädkedja i Mall of Scandinavia.
Uppdraget innebar kontakter och avstämningsmöten med kund, arkitekter, konsulter och fastighetsägare, aktivitetsplanering och koordinering av hantverkare. Omfattade dessutom avrop av material och planering av logistik utifrån de specifika förutsättningar som råder vid byggnation i en galleria med storskalig affärs- och kontorsverksamhet.
Uppdraget innebar även omfattande dokumentation och uppföljning.

Lokal.jpg
bottom of page